Scholen & theater

In het voortgezet onderwijs bieden we workshops en projecten aan op het gebied van theater en film. Bij beide disciplines gaan we uit van leren door te doen. Dat betekent dat leerlingen actief aan de slag gaan met drama en/of film. Naast workshops met verschillende werkvormen geven we ook modules muziektheater, teksttheater, toneelklassiekers, film maken en bieden wij workshops aan bij ons eigen theaterkwartet. Alle workshops en projecten sluiten aan bij CKV.

*zeer geschikt als onderdeel van CKV
*sluit aan bij de Kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie

Neem vrijblijvend contact op met de Theatermakerij: 0641217204

Het theaterkwartet

Het theaterkwartet behandelt 12 theaterthema’s.
Bij ieder thema hoort een anderhalf uur durende workshop. De workshops zijn als pakket af te nemen, maar ook als losse workshops te boeken. De klas ontvangt bij een boeking ook het spel.

De Workshops:

– Toneelschrijven –
– Improvisatie –
– Maskerspel –
– Klassiekers –
– Scènes maken –
– Presenteren –
– Speelstijlen –

De Beeldbastards voor jonge filmmakers

Concordia en Theatermakerij Enschede streven ernaar kinderen en jongeren optimale kansen te bieden om hun eigen talenten, passies en persoonlijkheid te ontwikkelen. Daarnaast staan zij allen voor een praktische aanpak; leren door te doen. Tijdens de lessen/activiteiten op het gebied van kunst en cultuur op de scholen en bij de culturele instellingen wordt er door middel van praktische opdrachten gestreefd naar het ontwikkelen van het cultureel bewustzijn van de kinderen. We bedoelen daarmee dat kinderen een open houding ontwikkelen ten aanzien van kunst en cultuur, en geïnspireerd en gegrepen worden door kunstzinnige en culturele uitingen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om kinderen doorlopend in contact te brengen met kunst en cultuur, in samenhang met andere vakken, zodat kunst en cultuur een vanzelfsprekende plek krijgt in hun leven. Vanuit deze gedeelde visie zullen wij samenwerken om de leerlijn gericht op het maken van film: ‘De BeeldBastards’ te ontwikkelen.

De Beeldbastards is een samenwerking tussen: 

  • Het Stedelijk Lyceum, locatie De Stedelijke Mavo
  • Het Erasmus, locatie VMBO & locatie MAVO/HAVO/VWO,
  • Concordia Film | Theater | Beeldende kunst
  • Theatermakerij Enschede

Atelier van Herinnering

Atelier van Herinnering is een educatie-omgeving voor onderwijs over de Tweede Wereldoorlog en de betekenis van die oorlog in de ingewikkelde tijd waarin we nu leven. Bijzonder aan Atelier is dat theaterteksten de basis vormen voor de verdieping van het onderwijs. Maak de lokale geschiedenis invoelbaar met persoonlijke herinneringen, bevraag en verdiep de Nationale Dodenherdenking met een filosofisch groepsgesprek of gebruik de theaterteksten om via spel te reflecteren op de Tweede Wereldoorlog.

Atelier van Herinnering is geschikt voor het VO, MBO en theateronderwijs en is na aanmelding gratis te gebruiken. Bekijk de lesbrief die bij jouw vak past, selecteer een tekst naar keuze en ga direct zelf aan de slag of nodig één van onze theatermakers uit om samen een uitgebreider traject in de klas vorm te geven.

De Theatermakerij is acceptant van CJP cultuurkaart.